Uczony

Prof.dr hab. MARIAN WILK – historyk i politolog, jest założycielem i rektorem Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Jest znanym specjalistą z zakresu najnowszych dziejów Rosji oraz międzynarodowych stosunków politycznych i dyplomacji. Z tego zakresu opublikował on 21 książek i ok. 200 artykułów.

Prof. Wilk był w latach 80-tych inicjatorem badań naukowych odnoszących się do systemu politycznego i gospodarczego ZSRR w latach 1917-1941. W tamtych czasach, gdy istniejąca cenzura oraz utrudnienia w dostępie do materiałów archiwalnych stanowiły wielkie przeszkody dla prowadzenia badań naukowych, publikacje prof. Wilka stanowiły w Polsce istotne źródło wiedzy o przemianach w Rosji po rewolucji 1917 r. Odnosi się to zwłaszcza do przedstawienia początków stalinizmu w ZSRR i historycznych warunków budowy systemu totalitarnego w Rosji po roku 1917. Problemy te porusza prof. Wilk w takich książkach jak: „Rok 1917 w Rosji”, „Stalin – biografia polityczna”, „Włodzimierz Uljanow Lenin 1870-1924″, Człowiek i stal. Radzieckie przeobrażenia 1927-1941”

W roku 2001 prof. Wilk podjął inicjatywę przygotowania pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego dla studentów zainteresowanych perspektywą pracy w służbie dyplomatyczno-konsularnej. Rezultatem tych działań było wydanie przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji książki „Dyplomacja” Zredagowany przez prof. Wilka podręcznik spotkał się z bardzo przychylną oceną uczonych, dyplomatów oraz studentów takich kierunków, jak: stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, dziennikarstwo. Pierwsze wydanie „Dyplomacji” zostało szybko wyczerpane. Aktualnie przygotowane jest wydanie drugie, rozszerzone.

W tym nurcie zainteresowań badawczych prof. Wilka należy widzieć jego kolejną inicjatywę wydawniczą – przygotowanie książki przedstawiającej papieża Jana Pawła II jako dyplomatę i polityka. Książka ta pt. „Jan Paweł II – wielki dyplomata i polityk” została przygotowana pod redakcją prof. Wilka przez troje autorów: Mariana Wilka, Agnieszkę Królikowską-Dyszlewską, Bogusława Miernika i opublikowana przez Wydawnictwo WSSM w roku 2006.

W polskiej literaturze politologicznej monografia ta otwiera z pewnością nowy etap badań naukowych dotyczących roli i miejsca Stolicy Apostolskiej w polityce światowej i myśli politycznej Jana Pawła II. Zamieszczone w monografii teksty źródłowe pokazują niezwykłe bogactwo myśli politycznej papieża-Polaka oraz jego działalność dyplomatyczno-polityczną.