Aktualności

Aktualnie prof. Wilk kończy prace nad tomem źródeł ilustrujących bardzo ważny temat z punktu widzenia stosunków międzynarodowych w Europie, a mianowicie, stosunki niemiecko-rosyjskie w latach 1985-2007, (ok. 15 ark. druk.). Druk tej książki przewidziany jest na rok 2008.

 

Wspólnie z prof.dr hab. Ludwikiem Malinowskim, prof. dr hab. Marian Wilk przygotował monografię pt. „Europa. Unia. Polska” (Łódź 2007, ss.307). Kolejna ważna inicjatywa wydawnicza prof. dr hab. Mariana Wilka, to seria monograficzna „Największe państwa świata w XX wieku.Geopolityka. Gospodarka. Kultura.” Zapoczątkowała ją wydana w 2007 r. książka pt. „Niemcy XXI wiek. Geopolityka. Gospodarka. Kultura”, której prof. Marian Wilk jest współredaktorem (wspólnie z dr hab. Lucjanem Meissnerem).

 

Pod redakcją naukową prof. Wilka przygotowywana jest aktualnie kolejna monografia z tej serii pt. „Rosja – XXI wiek. Geopolityka. Gospodarka. Kultura” . Będzie to pierwsze w polskiej literaturze politologicznej tak szerokie ujęcie problemu miejsca i roli współczesnej Rosji w stosunkach międzynarodowych. Druk wspomnianej monografii przewidziany jest na koniec 2007 r.

 

Na dorobek dydaktyczny prof. Mariana Wilka składają się następujące elementy:

1. Wypromowanie ok. stu magistrów
2. Wypromowanie dwóch doktorów
3. Prowadzenie seminarium doktorskiego z tematyki międzynarodowych stosunków politycznych i dyplomacji; aktualnie grupa seminaryjna liczy 5 osób
4. Prowadzenie seminarium dla licencjatów i magistrantów
5. Udział w przewodach doktorskich poza uczelnią (przygotowywanie recenzji prac doktorskich)